Sapņu tulks āķis. Ko nozīmē sapnī redzēt āķis?

Sapņu tulks āķis

Āķis sienā — kāds pakārsies.

Āķi iedzīt sienā — neiekāro sava tuvākā mantu.

Āķi nolauzt — no kārdināšanām atsvabināties.

Āķis ap to apmest striķi — atmet ļaunu nodomu.

Āķi drēbēs redzēt — Tavs nodoms piepildīsies.

Āķus atsiet — citu draudzību izputināt.

Āķus sasiet — līgaviņu (līgavaini) iegūt.

Āķus salauzt — Tevi atlaulās.

Āķi spīdoši — prieks mīlestībā.

Āķi melni — bēdas pēc mīļākā (mīļākās).

Hasses sapņu tulks

Āķis – labklājība, svētlaime.

Dalīties ar draugiem: