Sapņu tulks ozols
Ozolu redzēt — veselība. Ozols vecs — ilgs mūžs. Ozols kupls — bagātība. Ozols
Sapņu tulks osta
To redzēt − ceļojums. Tajā iebraukt − atrast labu patvērumu, klusa un laimīga dzīve.
Sapņu tulks orkāns
Orkānu redzēt — nelaime. Orkānā būt — briesmas. Orkāns ar zibeņiem — dzīvei draud
Sapņu tulks operācija
Amputācija–liecina par cilvēka vājo fizisko sagatavotību vai pašiznīcināšanās psiholoģisko sākumu. Mēģini noskaidrot, ar ko
Sapņu tulks opera
Tajā sēdēt − norādījums, ka lielākā sabiedrībā draud izzobošana. No tās nokrist − jūsu
Sapņu tulks omlete
Omlete – veltīgas cerības attiecībā uz saviem bērniem un pēcnācējiem. Cept omleti (cept jebko)
Sapņu tulks olīves
Olīves redzēt — kupla nākotne. Olīves ziedošas — cieša mīlestība. Olīves ēst — neielaidies
Sapņu tulks olīveļļa
Redzēt olīveļļu – slimība, zaudējumi. Liet olīveļļu – tevi izseko. Būt aplietam ar olīveļļu
Sapņu tulks olas
Lieldienu olas − prieks un patīkami brīži bērnu sabiedrībā, gaiša mīlestība. Vistu olas −
Sapņu tulks ogļracis
Redzēt ogļraci – neveiksmīgs, neproduktīvs dzīves periods. Pašam kļūt par ogļraci – monotons, smags
Sapņu tulks ogles
Redzēt − bagātība, laime. Kvēlojošas − brīdinājums no ātrām dusmām, karsta mīlestība. Tās bērt
Sapņu tulks ogas
Krūmā – jāuzmanās no glaimotājiem, lai nekļūtu iedomīgs. Lielas – uzticība mīlestībā. Lasīt –
Sapņu tulks odi
Redzēt − nelabvēļi sagādās sāpes. Sīcoši − laika pārmaiņas. Dejojoši − jāapkaro vieglprātība sevī.
Sapņu tulks observatorija
Observatorija — to redzēt vai tajā būt — atklāt kādu noslēpumu; no tās aplūkot
Sapņu tulks oāze
Oāze – izdarīsi to, par ko pat nedomā. Senču sapņu tulks Redzēt − ir
Sapņu tulks okeāns
Ja sapnī redzat mierīgu okeānu, tā ir laba zīme, jūrniekam gaidāms patīkams un veiksmīgs