Sapņu tulks ozols. Ko nozīmē sapnī redzēt ozols?

Sapņu tulks ozols

Ozolu redzēt — veselība.

Ozols vecs — ilgs mūžs.

Ozols kupls — bagātība.

Ozols augsts — gods.

Ozols krītot — liela vīra nāve.

Ozols sasperts — kāda vadoņa nāve.

Ozola kroni dabūt — slava un gods.

Ozola lapas raut — prieks.

Ozola zars — uzvara karā.

Dalīties ar draugiem: