Sapņu tulks aklums. Ko nozīmē sapnī redzēt aklums?

Sapņu tulks aklums

Aklu cilvēku redzēt — Tu nezini, ka topi mīlēts.

Aklam ceļu rādīt — palīdzēsi nelaimīgam.

Aklu vadāt — mīlestības darbus pastrādāt.

Aklis palikt — Tev draud nelaime un briesmas.

Aklis redzīgs — briesmas pārvērtīsies priekos.

Akli daudz — ļaudis kūdīt uz nepareizībām.

Aklu uzņemt savā namā — sirdsmieru iemantot.

Akli dusmīgi — ar neprātīgiem darīšanas.

Aklu diedelējot redzēt — Tevi grib apkrāpt.

Finka sapņu tulks

Neredzīgu redzēt — Tev būs kādam jāpalīdz.

Neredzīgs pats — nelaime.

Neredzīgu vadāt — labas mācības sludināt.

Neredzīgu atstumt — Tev uzbruks bēdas.

Neredzīgs palikt — sirdsēsti un mokas.

Neredzīgu pamielot — svētība.

Neredzīgu apdāvināt — Tava manta vairosies.

Dalīties ar draugiem: