Sapņu tulks ārsts. Ko nozīmē sapnī redzēt ārsts?

Sapņu tulks ārsts

Pie tevis kāds atnāk – nepatīkams stāvoklis.

Apmeklēt kādu – paciest netaisnību.

Apmeklēt ārstu – laba veselība.

Finka sapņu tulks

Ārstu redzēt — slimībā krist.

Ārstu vest mājās — piederīgie saslims.

Ārstu atvest — no slimības atsvabināties.

Ārsts laipns — laba veselība.

Ārsts dusmīgs — pareiza ārstēšanās.

Ārsts saīdzis — gara slimība.

Ārsts, ar to ķildoties — krīze grūtā slimībā.

Ārsts aizejošs — slimība ņems labu galu.

Ārstam uzkrist virsū — nāve.

Dalīties ar draugiem: