Sapņu tulks balss. Ko nozīmē sapnī redzēt balss?

Sapņu tulks balss

Balss neskaidra — Tevi pieķers pie meliem.

Balss tumša — kakla slimība.

Balss skaidra un skaņa — priecīgas vēstis.

Balss mīlīga, salda — līgaviņa Tevi mīlē.

Balss dziļa — godība, cieņa.

Balss pīkstoša — vaimanas.

Balss raudoša — prieku piedzīvot.

Balss biedinoša — nemiers un ķildas.

Balss smalciņa — mīļākā Tevi pielūgsies.

Dalīties ar draugiem: