Sapņu tulks bites. Ko nozīmē sapnī redzēt bites?

Sapņu tulks bites

Bites redzēt — dabūsi ienesīgu vietu.

Bites medu krājot — bagātība, gods, laime mīlā.

Bites bērnus laižot — vinnests.

Bites laižoties — pārsteigt darbus, peļņa.

Bites, no tām dzelts — ļaunas mēles aprunās.

Bites dūcot — sēras pēc mīļākā (-ās).

Bites pie stropa — lielā sapulcē būt.

Finka sapņu tulks

Bišu stropu redzēt — bagātīgu saimniecību iegūt.

Bišu strops ar bitēm — liela laime un ģimene.

Bišu stropā medus — uzticīga mīlestība, bagātība.

Bišu strops tukšs — Tava dzīve izputēs.

Dalīties ar draugiem: