Sapņu tulks bronhīts. Ko nozīmē sapnī redzēt bronhīts?

Sapņu tulks bronhīts

Redzēt, ka esiet bronhīta „pieveikti”, vēsta par nelieliem apgrūtinājumiem jūsu plānu pilnveidošanā, kam par iemeslu var būt kāda tuvinieka slimība.

Esiet saslimis ar bronhītu– dažkārt vēsta par galvu reibinošām perspektīvām, tai pat laikā jūs tieksieties iegādāties sen lolotu mantu (lietu).

Dalīties ar draugiem: