Sapņu tulks būdiņa. Ko nozīmē sapnī redzēt būdiņa?

Sapņu tulks būdiņa

Būdiņu redzēt — laulības laime.

Būdiņai zaļi zari — prieks, miers, veselība.

Būdiņa skaista — omulīga dzīve ģimenē.

Būdiņa nosūnojusi — ilgs mūžs.

Būdiņa sakritusi — nāves tuvums.

Būdiņa jauna — jauna dzīve.

Dalīties ar draugiem: