Sapņu tulks dzelzceļš. Ko nozīmē sapnī redzēt dzelzceļš?

Sapņu tulks dzelzceļš

Dzelzceļu redzēt — ceļojums.

Dzelzceļā braukt — kļūsi dzīvē uz priekšu.

Dzelzceļa vilcienu redzēt — mīļi viesi apmeklēs.

Dzelzceļa vilcienā braukt — ātri bagāts tapt.

Dzelzceļā braukt un apgāzties — nelaime, izbailes.

Dzelzceļa vilciens karogots — sevišķas svinības.

Dzelzceļa vilciens sadragāts — zaudējums.

Dalīties ar draugiem: