Sapņu tulks ēzelis. Ko nozīmē sapnī redzēt ēzelis?

Sapņu tulks ēzelis

Ēzeli redzēt — padarīsi muļķības.

Ēzeli vest — muļķības padarīt.

Ēzeli turēt pavadā — ietiepīgi cilvēki.

Ēzelis, uz tā jāt — slava un gods.

Ēzelis uz tā jāt — tiksi pie mērķa.

Ēzeli saķert — slinkumu lāpīt.

Ēzeli bļaujot dzirdēt — lielīgu cilvēku sastapt.

Ēzelis, apkrauts nastām — manta vairosies.

Ēzeli dzīt — otra mantu iekārot.

Ēzeli mocīt — tīšu prātu sev skādēt.

Ēzeļa ausis redzēt — par muļķi palikt.

Ērzeli redzēt — lepns precinieks.

Ērzelis negants — sargies no uzbrucējiem.

Ērzelis iejūgts — līgavainis aizies kara dienestā.

Mūli jeb ēzeli redzēt — ar muļķīgu cilvēku sastapties.

Mūlis, uz tā jāt — grūta caurtikšana.

Mūli ēdināt — mazas cerības uz laimi.

Mūli piesiet — savus nodomus atmest.

Mūļu daudz — ar daudz muļķiem darīšanas.

Dalīties ar draugiem: