Sapņu tulks griesti. Ko nozīmē sapnī redzēt griesti?

Sapņu tulks griesti

Augsti ─ plaša dzīve.

Zemi ─ šaura, aprobežota dzīve.

Iebrukuši ─ slimība, trūkums, nāve.

Tos redzēt iebrūkam ─ dzīvības briesmas.

Tos krāsot ─ prieks.

Millera sapņu tulks

Līdzeni, balti un augsti griesti– labklājības un turības zīme.

Griesti sapnī nāk virsū – nelabvēlīgi apstākļi, svarīgu lietu veikšanai ieteicams nogaidīt.

Aplūkot plaisu griestos – nožēla un sirdsapziņas pārmetumi par iepriekšējā dienā padarīto.

Cvetkova sapņu tulks

Griesti – brīdinājums.

Hasses sapņu tulks

Redzēt grūstam griestus – tev ir skauģi; krītoši griesti – lielas briesmas.

Dalīties ar draugiem: