Sapņu tulks inde. Ko nozīmē sapnī redzēt inde?

Sapņu tulks inde

Dzert pašam − piedzīvot nepateicību.

Dot citam − posts.

Saindētam tikt − precētiem − krāpšana no laulātā drauga, neprecētiem − mīļotā cilvēka nodevība.

Saindēties − slimība, draugu zaudēšana, nepatikšanas.

Sapņu tulks sievietēm

Turēt rokās indi vai redzēt, ka to tur citi cilvēki – nepatīkams vēstījums. Sapnis, kurā tapi saindēts ar kaut ko, paredz negatīvu ietekmi no malas.

Ja sapnī tiek iedzerta ārstnieciskā inde saskaņā ar ārsta norādījumiem – tas nozīmē, ka iesaistīsies riskantā pasākumā.

Ja sapnī tiek saindēts cits cilvēks – pieļausi zemiskus nodomus attiecībā uz citiem.

Ja ir saindēti tuvinieki vai bērni – nezināms spēks nes ļaunumu.

Ienaidnieka vai sāncenša saindēšanās – šķēršļu pārvarēšana.

Ja meitene sapnī redz, ka cenšas atbrīvoties no sāncenses ar indes palīdzību – viņa nezina, kā noturēt savu partneri.

Ja sapnī inde tiek aizmesta sāņus – tas nozīmē, ka būs nepieciešams pielietot spēku, lai pārvarētu nelabvēlīgus apstākļus.

Erotiskais sapņu tulks

Izdzert saindēta vīna glāzi – realitātē izjust vilšanos par to, ka seksuālais partneris ir atklājis iezīmes, kas šķiet biedējošas.

Sapnī saindēt savu partneri – tevi uztrauc jūsu seksuālās dzīves pārmaiņas, kas norisinās pēc partnera iniciatīvas, drīzumā paziņosi partnerim par savu satraukumu.

Cvetkova sapņu tulks

Saindēties – nepamatotas aizdomas.

Saindēt kādu – nepamatots apvainojums.

Freida sapņu tulks

Gatavot sapnī indi – vēlme atriebties kādam no bijušajiem draugiem, kura dēļ tika pārtrauktas attiecības ar partneri.

Dzert indi, vēloties saindēties un nomirt – steidzami jāmaina kaut kas savā intīmajā dzīvē, pretējā gadījumā garlaicība, ko abi ar partneri izjūtat jau tagad, aizpildīs ar sevi visu, ne tikai gultu.

Pievienot indi ēdienam vai dzērienam – šis sapnis vīrietim nozīmē partneres nevēlamu grūtniecību.

Ja šādu sapni redz sieviete, tas nozīmē, ka vīrs vai mīļākais viņu krāpj.

Psihoanalītiskais sapņu tulks

Indivīds domājis par kāda saindēšanu, iespējams, bērnībā. Tomēr šī ideja ar laiku tiek noliegta un aizmirsta. Ņemot vērā to, ka nelielās devās vairums indes ir ārstnieciskas, var pieņemt, ka saindēšanas vēlmes pamatā ir mainīti erotiskie motīvi, vēlme padarīt upuri nekustīgu, padarīt to atkarīgu.

Millera sapņu tulks

Ja sapnī redzi, ka tiec saindēts, tas nozīmē, ka jāsargās no kādas mokošas ietekmes.

Ja sapnī redzi indes iedarbību uz citiem – būs zemiskas ieceres vai arī citi cilvēki tavā ietekmē izdarīs kļūdainu izvēli.

Ja meitene sapnī redz, ka viņa cenšas atbrīvoties no sāncenses ar indes palīdzību – viņa nezina, kā noturēt savu partneri.

Ja sapnī aizmet indi sāņus – nāksies pielietot spēku, lai pārvarētu nelabvēlīgus apstākļus.

Turēt indi rokās vai redzēt, ka to tur citi – vajās nepatikšanas.

Ja sapnī redzams, ka saindēti bērni vai radinieki – nezināms spēks nes tev ļaunumu.

Ja sapnī ir saindēts ienaidnieks vai sāncensis – pārvarēsi visus šķēršļus.

Ja sapnī iedzer strihnīnu vai kādu citu ārstniecisku indi saskaņā ar ārsta norādījumiem – uzdrošināsies uzsākt kādu riskantu lietu.

Loffa sapņu tulks

Sapņi par indi bieži tiek pieskaitītu varas, pašnāvību vai atriebības sapņu kategorijai.

Inde mums ir noteikta zīme, jo kopš bērnības mums ir zināma tās postošā iedarbība. Sapņos par varu bieži ir epizode, kurā redzama indes iedzeršana bez jebkādām sekām. Bieži vien pasaule atkal dod cilvēkam iespēju rīkoties, neraizējoties par sekām, un nostatīt varas izpausmes brīvību pāri sabiedrības noteikumiem.

Sapnis ar indes klātbūtni var apstiprināt šo pieņēmumu atkarībā no tā, kāda inde tiks iedzerta, pēc kā iniciatīvas un kurš vēro notiekošo.

Sapņiem par pašnāvību, iedzerot indi, ir ļoti maz kā kopīga ar pašu pašnāvību, tomēr tie var atspoguļot sarežģītas attiecības starp vienaudžiem, darba kolēģiem, norādīt uz spēku trūkumu. Šādi sapņi var brīdināt par pašiznīcināšanās briesmām.

Sapnis, kurā saindēšana ir atriebības izpausme, var tikt norādīts uz slēptām dusmām vai naidu attiecībā uz atriebības objektu.

Vangas sapņu tulks

Sapnī redzēt trauku ar uzrakstu „inde” – liela mēroga sociāls sprādziens, kas saistīts ar konfliktiem uz planētas, kas traucē cilvēku mierīgu eksistenci un liek tiem kļūt cietsirdīgiem un bezpalīdzīgiem attiecībā citam pret citu.

Ja sapnī redzi, ka tiec saindēts, tas nozīmē, ka vēl ne reizi vien mocīsies baisu notikumu un zemes katastrofu priekšnojautās. Tas nozīmē, ka esi atvērts kosmosa ietekmei un pasaules informācijai, tādēļ asi pārdzīvosi visus uz Zemes notiekošos notikumus. Lai kā Tu nevēlētos dzīvot mierīgi, Tu esi saistīts ar visu notiekošu un to, kas notiks nākotnē.

Hasses sapņu tulks

Inde – atbrīvošanās no lielām briesmām.

Ezotēriskais sapņu tulks

Ēdienam vai dzērienam piebērta inde – tavā ceļā ir melīgs un lišķīgs cilvēks.

Ja indi pieber vai gatavojies piebērt – tavi glaimi būs pašam nelabvēlīgi.

Gatavot, dzert indi – Tev patīk glaimi un lišķība.

Finka sapņu tulks

Indi redzēt — sargies no ļaunām mēlēm.

Indi pirkt — nepatiesa liecība.

Indi dot — neaprunā savus tuvākos.

Indi ēst — laba veselība.

Inde, no tās mirt — no raizēm atsvabināties.

Dalīties ar draugiem: