Sapņu tulks izkapts. Ko nozīmē sapnī redzēt izkapts?

Sapņu tulks izkapts

Redzēt − pārticība, arī pārbaudīt savu slēdzienu, vai nav pieļauta kļūda, arī sāpes.

Asa − uzvarēt ienaidnieku.

To asināt − izjaukt kāda nodomus.

To salauzt − nonākt trūkumā.

Ar to pļaut − veiksmīgs darbs, laba peļņa.

Millera sapņu tulks

Izkapts sapnī – kāda slimība vai notikums atraus no darījumiem vai izjauks paredzēto ceļojumu.

Veca vai salauzta izkapts – vēsta par šķiršanos no draugiem vai izjukušu darījumu.

Finka sapņu tulks

Izkapti redzēt — kādam paziņam tuvojas nāve.

Izkapti trīt — karā aiziet.

Izkapti iesiet — uz karu aiziet.

Izkapts asa — ienaidnieku uzvarēt.

Izkapts liela un gara — Tavā rokā stāv spēks.

Izkapti taisīt — dusmas un ienaids.

Izkapti salauzt — saviem pretiniekiem padoties.

Izkapts, ar to pļaut — uzvarēsi savus ienaidniekus.

Izkapts pakārta vadzī — mierīgi laiki.

Dalīties ar draugiem: