Sapņu tulks jātnieks. Ko nozīmē sapnī redzēt jātnieks.

Sapņu tulks jātnieks

Jātnieku redzēt — godkārīgs būt.

Jātnieks stalts — lepns precinieks.

Jātnieks uniformā — godu piedzīvot.

Jātnieks noplucis — īgnums un kauns.

Jātnieks uz branga zirga — bagātība, mīlestība.

Jātnieks nokrītot uz zirga — nelaime ar naudu.

Dalīties ar draugiem: