Sapņu tulks jēzus. Ko nozīmē sapnī redzēt jēzus.

Sapņu tulks jēzus

Jēzu redzēt — ienāksies jauns laikmets.

Jēzu pielūgt — liela laime un miers.

Jēzum pie kājām sēdēt — smelties gudrību.

Jēzus kājas skūpstīt — tiksi attaisnots.

Jēzu apkampt — no lielām bēdām atsvabināties.

Jēzus, ar to runāt — prieks un miers.

Jēzu redzēt pie krusta — nāves tuvums.

Jēzum pakaļ staigāt — tiksi par mācītāju.

Kristu redzēt — īstens palīgs bēdu laikā.

Kristu pielūgt — svētlaimību baudīt.

Kristu apkampt — mieru baudīt.

Kristus pie krusta — Tavus noziegumus piedos.

Kristum pakaļ staigāt — panesamas grūtības.

Kristus ar ērkšķu kroni — apžēlošana.

Kristus svētījot — viss izies par labu.

Dalīties ar draugiem: