Sapņu tulks lasīšana. Ko nozīmē sapnī redzēt lasīšana?

Sapņu tulks lasīšana

Lasīšana – darba jautājuma veiksmīgs atrisinājums.

Ja lasa citi – smagā brīdī palīdzēs draugi.

Sapnī apspriest izlasīto – liecina par literāro zināšanu nemitīgu pilnveidošanos.

Nesaprotams, nesakarīgs teksts – vēsta par uztraukumu un vilšanos.

Senču sapņu tulks

Lasīt – pārmaiņas darījumos.

Hasses sapņu tulks

Lasīt uzrakstīto– panākumi.

Lasīt avīzi – dzīve tiek nodzīvota ar jēgu; grāmatu vēl daudz no kurām jāiemācās.

Ezotēriskais sapņu tulks

Lasīt – pienākumi, kas ir uzlikti, nesīs pārmaiņas.

Ja tu lasi – pārmaiņas būs pozitīvas, ja priekšā lasa kāds cits – negatīvas.

Redzēt cilvēku, kurš lasa – kāds uzmanīgi seko, kā tu izpildi savus pienākumus: darbā (priekšnieks, kolēģi); mājās (laulātais, vīramāte); mācībās utt. No šī cilvēka daudz kas atkarīgs tavā nākotnē.

Cvetkova sapņu tulks

Lasīt – pārmaiņas darījumos.

Finka sapņu tulks

Lasīt Bībeli — sirdsmiers.

Lasīt romānu — piedzīvosi raibas lietas.

Lasīt laikrakstus — dabūsi jaunas ziņas.

Lasīt dzejas — karsti iemīlēsies.

Lasīt pasakas — nāksi pie prāta.

Dalīties ar draugiem: