Sapņu tulks laulības gredzens. Ko nozīmē sapnī redzēt laulības gredzens?

Sapņu tulks laulības gredzens

Laulības gredzenu redzēt — iekārosi tuvākā sievu.

Laulības gredzenu uzmaukt — noņemsi drauga sievu.

Laulības gredzenu dabūt — laimīga mīlestība.

Laulības gredzenu salauzt — nelaimīga mīlestība.

Laulības gredzenu pazaudēt — laulātā nāve.

Laulības gredzenu dāvināt — precēties.

Dalīties ar draugiem: