Sapņu tulks limonāde. Ko nozīmē sapnī redzēt limonāde?

Sapņu tulks limonāde

Redzēt − materiāli labumi.

To pirkt − piesavināties svešu mantu.

To dzert − pārvaldīt šaubīgu īpašumu, arī rast izeju no grūta stāvokļa, arī zaudējums.

Millera sapņu tulks

Ja sapnī dzeriet limonādi –konkurēsiet ar citiem, prezentējot savus plānus naudas līdzekļu palielināšanai, lai citi gūtu labumu, un to visu darīsiet par saviem līdzekļiem.

Finka sapņu tulks

Limonādi dzert — saldus skūpstus dabūt.

Limonādi dāvināt — kādam glaimot.

Limonādi izliet — sevi pašu aizliegt.

Dalīties ar draugiem: