Sapņu tulks mācītājs. Ko nozīmē sapnī redzēt mācītājs.

Sapņu tulks mācītājs

Redzēt to – ģimenē sagaidāms priecīgs notikums, arī brīdinājums no kļūdīšanās iespējām.

To pušķot – godības, savienotas ar baznīcā iešanu.

Izpostīts – vilšanās, bēdas, skumjas.

Pie tā atrodas mācītājs – strīdi un nesaskaņas komerclietās vai ģimenē.

Pie tā laulājas – skumji notikumi drauga ģimenē.

Pie tā ceļos mesties – piepildīsies slepena vēlēšanās.

Citu redzēt pie tā ceļos – tam cilvēkam nepieciešama palīdzība.

Millera sapņu tulks

Altāris – brīdinājums — nepieļauj kļūdas! Dažreiz var palīdzēt grēksūdze.

Mācītājs pie altāra– ģimenes nesaskaņas un attiecību pasliktināšanās.

Laulības pie altāra – nepatīkami notikumi jūsu draugu dzīvē.

Finka sapņu tulks

Mācītāju redzēt — tiesnesis.

Mācītājs, ar to runāt — tiesas darīšanas.

Mācītājs laipns — tiksi attaisnots.

Mācītājs dusmīgs — dabūsi bargu spriedumu.

Mācītājs nomiris — no tiesām atsvabināties.

Mācītājs uz kanceles — ienaidnieki glūn uz Tevi.

Mācītājs uz krēsla — Tevi tiesās.

Dalīties ar draugiem: