Sapņu tulks meita. Ko nozīmē sapnī redzēt meita?

Sapņu tulks meita

Meitu redzēt — labas lietas gaidāmas.

Meita laipna un skaista — laime.

Meita nesmuka — ķezas.

Meita dusmīga — īgnums mīlestībā.

Meita resna — vēsa mīlestība.

Meita tieva — viņa Tevi maz mīl.

Meitu apkampt — nepārsteidzies.

Meitu noskūpstīt — neļaujies piekrāpties.

Meitu raudot redzēt — cietsirdību piedzīvot.

Meita, ar to jokoties — viņa Tevi atraidīs.

Meita ar puķēm — viņa Tevi mīlē.

Meita ar kroni — viņa ilgojas pēc tevis.

Meita ar miršu kroni — drīzas kāzas.

Meita ar lielām bizēm — Tava brūte būs bagāta.

Meita ar maz matiem — viegls pūrs.

Meita, ar to dejot — muļķības mīlestībā.

Meita, ar to pastaigāties — omulīga mīlestība.

Meita, ar to tērzēt — priecīgas dienas.

Meita, pie tās gulēt — vinnests loterijā.

Dalīties ar draugiem: