Sapņu tulks noziedznieks. Ko nozīmē sapnī redzēt noziedznieks?

Sapņu tulks noziedznieks

Redzēt − nepatikšanas, bēdas, raizes, šķiršanās, arī nedroša mīlestība.

To redzēt − pamest kādu draugu.

To satikt − tiesāties.

To sist − atbrīvoties no aresta.

Par to būt − piedzīvot nelaimi, arī būt pret kādu žēlsirdīgam.

Sapņu tulks sievietēm

Redzēt sevi noziedznieku kompānijā – satuvināšanās ar cilvēkiem, kuriem ir slikta slava un kuri centīsies izmantot šo draudzību savtīgos nolūkos.

Redzēt noziedznieku, kurš netiek tiesāts – svešu noslēpumu zināšana, kas apdraud tevi: iespējams, ka cilvēki, kuri no tevis baidās, mēģinās kaitēt.

Finka sapņu tulks

Noziedznieku redzēt — bēdas un raizes.

Noziedznieks būt pats — nelaimē krist.

Noziedznieku gūstīt — sevi aizstāvēties.

Noziedznieku sist — no aresta atsvabināties.

Noziedznieku vest — ķezās un pļāpās nākt.

Noziedznieku atsvabināt — caur paša vainu cietumā.

Dalīties ar draugiem: