Sapņu tulks pērkons. Ko nozīmē sapnī redzēt pērkons?

Sapņu tulks pērkons

Negaisu redzēt — bailes.

Negaisā būt — briesmas.

Negaiss ar krusu — asaras.

Negaiss ar pērkoniem un zibeņiem — karš.

Negaiss ar sarkaniem padebešiem — ugunsgrēks.

Negaiss ar melniem padebešiem — zemes sēras.

Finka sapņu tulks

Pērkoni dzirdēt tālumā — kara ziņas.

Pērkons tuvumā bez zibeņa — lielas lietas dzirdēt.

Pērkons ar zibeni — lielas izbailes.

Pērkoni iesperot redzēt — kāda radinieka nāve.

Pērkons ar krusu — asaras.

Pērkons ar lietu — mātes nāve.

Dalīties ar draugiem: