Sapņu tulks pļaut. Ko nozīmē sapnī redzēt pļaut?

Sapņu tulks pļaut

Nopļaut pļavu — bagātu sievu apņemt.

Nopļaut labību — mantu iegūt.

Nopļaut āboliņu — laime lopkopībā.

Nopļaut nezāles — no rūpēm atsvabināties.

Nopļaut puķes — daudz jaunavu sirdis iegūt.

Nopļaut zāli — cerību pilna nākotne.

Nopļaut atvases — no pusaudžu darbiem uzturēties.

Finka sapņu tulks

Pļaut sienu — laime un turība.

Pļaut āboliņu — svētība.

Pļaut atvases — bērnu slimība.

Dalīties ar draugiem: