Sapņu tulks priede. Ko nozīmē sapnī redzēt priede?

Sapņu tulks priede

Priedi redzēt — veselību atdabūt.

Priede kupla — atspirdzināties.

Priede augsta — gods.

Priede ļoti zaļa — jaukas cerības uz nākotni.

Priede maziņa — rūpes par nākotni.

Priede nolauzta — kāds radinieks mirs.

Priede resna — lepnu dzīvi vest.

Priede nokaltusi — rūpes un raizes

Dalīties ar draugiem: