Sapņu tulks putni. Ko nozīmē sapnī redzēt putni?

Sapņu tulks putni

Barot putnus – kāds, kuram būs nopietni nodomi, pievērsīs uzmanību.

Barot dzīvniekus, tai skaitā mājdzīvniekus – vientuļajiem kāzas, ģimenes cilvēkiem – pārticība. Cilvēkiem, tai skaitā mirušajiem – bērnu piedzimšana. Tie klauvē pie jūsu mājas durvīm.

Senču sapņu tulks

Barot dzīvnieku – laime nav paša nopelns.

Hasses sapņu tulks

Barot ar krūti – laime, neliela jautrība.

Loffa sapņu tulks

Barot ar krūti – šī redzējums specifiskums ir tajā, ka nomodā tas ir raksturīgi tikai sievietēm. Sapnī barošana ar krūti ir arhetipisks cilvēka pārdzīvojums, jo cilvēks var būt viena vai otra dzimuma.

Sieviete, sapnī barojot ar krūti, apliecinās kā māte. Par to var runāt kā tiešā tā arī pārnestā nozīmē, kad sieviete mīlas attiecībās ar vīrieti uzņemas rūpējošas mātes lomu. Dažas sievietes pēc bērna dzimšanas baidās zaudēt pienu. Šādā gadījumā bērna barošana sapnī parādās kā baiļu indikators.

Finka sapņu tulks

Pāvu redzēt — lepnību piekopt.

Pāvu ķert — greznumam pakaļ dzīties.

Pāva spalvas atrast — greznas dāvanas.

Pāvu brēcot dzirdēt — nejaukas ziņas dabūt.

Pāvu aiztriekt — no augstprātības atsvabināties.

Zvirbuļus redzēt — dabūsi negaidītus viesus.

Zvirbuļus aizdzīt — nekaunīgi ciemiņi aizies.

Zvirbuļus noķert — zaglīgus ļaudis atstāt.

Zvirbuļi būrī — zagļi cietumā.

Zvirbuļus trenkāt — zagļus gūstīt.

Šņepi jeb sloku redzēt — agrs pavasaris.

Šņepi šaut — laime loterijā.
Šņepa gaļu ēst — gods.

Dalīties ar draugiem: