Sapņu tulks smēde. Ko nozīmē sapnī redzēt smēde?

Sapņu tulks smēde

Smēdi redzēt — grūti, bet ienesīgi darbi.

Smēdē ieiet — sargies cietuma.

Smēdi noplēst — no visām ķezām atsvabināties.

Smēdē kalt pats — mokas un raizes.

Dalīties ar draugiem: