Sapņu tulks svētki. Ko nozīmē sapnī redzēt svētki?

Sapņu tulks svētki

Valsts, starptautiska mēroga svētki – iespēja sevi parādīt sabiedriskā un politiskā darbībā, veiksme, stājoties augstskolā saistībā ar starptautiskajām attiecībām.

Baznīcas svētki – atveras garīgās enerģijas avoti, veiksme humanitārā jomā.

Pirms svētkiem runāt par tiem – būt gatavai atklāt neparastas spējas, citos apstākļos – arī padomāt par savu aicinājumu vai palīdzēt saviem tuviniekiem to atrast.

Senču sapņu tulks

Raža un ražas novākšanas svētki − ļoti laba zīme.

Sapņu tulks sievietēm

Redzēt banketu vai dzīres – patīkams pārsteigums.

Svētki beidzas ar nekārtībām – strīdi vai nelaime kāda nevērības dēļ.

Nokavēt svētkus – gaidāmas nemierīgas dienas.

Piedalīties trokšņainās dzīrēs – iespējams, ne reizi vien piedzīvot nežēlīgu dzīves realitāti, kā arī nevēlēšanos jelkad būt atkarīgai no citiem.

Loffa sapņu tulks

Svētki – ievērības cienīgs notikums, jo tiem ir liela nozīme mūsu reālajā dzīvē.

Svētki rada gan pozitīvas sajūtas – vienotības sajūta ar ģimeni, ģimenes tradīciju uzturēšana, gan arī negatīvas sajūtas – neattaisnotas cerības, zaudējums vai mīļotā cilvēka trūkums.

Ko sapnī vēsta svētki? Ja par svētkiem bija zināms iepriekš, izanalizēt, kā pret tiem attiecas apkārtējie, vai viņi tajos iesaistās? Tā pavisam negaidīti var uzzināt svētku iemeslu, lai gan apkārtējiem tas jau sen ir zināms. Tad var saprast, ka esi nepietiekami sagatavojusies svētku notikumam. Tādā veidā izpaužas cilvēka uztraukums par to, ka nebūs uzdevuma augstumos. Dažkārt tas gluži vienkārši nav mūsu spēkos, bet ne mūsu nekompetences dēļ, drīzāk tāpēc, ka apkārtējo cerības ir nepamatotas. Vai apkārtējie ir gatavi svētkiem? Vai viņu noskaņojums saskan ar svētku notikuma garu? Vai viņu žesti ir atbilstoši? Ko jūti pēc šāda sapņa – pārpilnību, satricinājumu vai tukšumu?

Finka sapņu tulks

Dzīres jeb svinības redzēt — skumjas.

Dzīrēs būt — jautra, priecīga dzīve.

Dzīres sarīkot — netaisi parādus.

Dzīrēs piedzerties — neprātīga mīla.

Dalīties ar draugiem: