Sapņu tulks tumsa. Ko nozīmē sapnī redzēt tumsa?

Sapņu tulks tumsa

Tumsību redzēt — briesmas.

Tumsība maza — klusas domas.

Tumsība liela — grūta slimība.

Tumsībā staigāt — grūti apstākļi.

Tumsība pusgaiša — tiksi pie mērķa.

Dalīties ar draugiem: