Sapņu tulks cimdi. Ko nozīmē sapnī redzēt cimdi?

Sapņu tulks cimdi

Jauni – jābūt taupīgam un uzmanīgam.

Balti – prieks.

Melni – bēdas.

Grezni – pārticība.

Vienkrāsas – saticība.

Raibi – precinieki.

Saplīsuši –- nabadzība.

Tos adīt – iemīlēties.

Tos baltus pirkt – iepazīties, doties uz kāzām.

Tos melnus pirkt – sēras.

Tos lāpīt – izlīgt.

Tos atrast – priecīga ziņa.

Tos uzvilkt – gods un cieņa, arī oficiāls ielūgums.

Tos novilkt – neveiksies darījumos, zaudēt draugu.

Tos pazaudēt – šķiršanās, darbavietas maiņa.

Taro sapņu tulks

Cimds– cēlsirdīgs draugs, atbalsts.

Simona Kananitas sapņu tulks

Cimds– šķiršanās no tuviniekiem.

Cimdi rokās – spītība novedīs tevi līdz mērķim.

Millera sapņu tulks

Uzvilkt jaunus cimdus– būsi uzmanīgs, taupīgs un tajā pat laikā nesavtīgs savā rīcībā. Tuvākajā laikā tevi sagaida tiesāšanās vai nepatikšanas darbā, bet nepārdzīvo– drīz viss nokārtosies.

Novilkt cimdus– būs nenozīmīga veiksme darbos un mīlestībā.

Veci vai saplēsti cimdi– apmāns un zaudējumi.

Pazaudēt cimdus– tiksi pamests. Bet tu atradīsi sevī spēkus, lai saglabātu dzīvesprieku.

Atrast cimdu pāri– laimīgas laulības vai jauna mīlas dēka.

Cvetkova sapņu tulks

Cimdi– aizsardzība, labklājība.

Pazaudēt cimdus– vietas vai nodarbošanās maiņa.

Uzvilkt cimdus– kļūsi bagāts, veiksmīga nodarbošanās maiņa.

Ezotēriskais sapņu tulks

Cimdi– riebums.

Uzvilkt cimdus– būs jākopj smags slimnieks vai jāvāc pretīgi netīrumi.

Pirkt cimdus– laulības ar nemīlamu cilvēku, riebums pret partneri seksā.

Redzēt, izvēlēties cimdus– bīstamība inficēties ar ādas slimībām (sēnīte, nieze).

Netīri, saplēsti cimdi– jāpieņem aizsardzības un personīgās higiēnas līdzekļi, bet tu to neņem vērā.

Ļoti skaisti cimdi ar apdari– jāatbrīvojas no kompleksiem ārējo trūkumu dēļ.

Dūrainis – darbs.

Vilkt dūraiņus – būs daudz smaga, fiziska darba.

Mētāt, plēst, smērēt dūraiņus – vienveidīgs darbs, kura augļi netiks tev.

Finka sapņu tulks

Cimdus redzēt — cerības uz labākiem panākumiem.

Cimdus dabūt — iemīlēsies.

Cimdus pazaudēt — līgaviņu pazaudēt.

Cimdus atrast — vecu mīlestību atjaunot.

Cimdus lāpīt — izlīgšana ar līgaviņu.

Dalīties ar draugiem: