Sapņu tulks emocijas. Ko nozīmē sapnī redzēt emocijas?

Sapņu tulks emocijas

Ja sapnī neparasti spilgti izpaud savas emocijas – tu esi rēķinājies ar kādu cilvēku, lai realizētu kādu plānu, bet pašā pēdējā brīdī viņš tevi pievils, un tas būs liels trieciens jūsu attiecībām. Ja ir vēlēšanās saglabāt ar viņu draudzīgas attiecības, tad esi gatavs uz neveiksmi, bet nepaļaujies uz šo cilvēku.

Valdīt savas emocijas – drīzumā tu nokļūsi neparastā situācijā, kad nevarēsi atklāti paust savas jūtas. Iespējams, ka tas saistīts ar to, ka tev un tavam partnerim sagribēsies nodarboties ar seksu kādā cilvēku pilnā vietā, kad erotiskie kliedzieni un vaidi varētu izsaukt pārsteigumu pilnu apkārtējo reakciju.

Psihoanalītiskais sapņu tulks

Emocijas skaitās pamats personīgajai zemapziņai. Tās ne vienmēr izpaužas tieši, kā pārdzīvojumi, bet var būt arī mīmikas formā, žestos, pozās, netieši norādot uz citu emocionālo attieksmi pret indivīdu. Šāda uztvere parasti ir paša indivīda emociju projekcijas rezultāts. Piemēram, pie depresijas apkārtējos var redzēt bēdīgus, bet pie paša agresivitātes – niknus. Trauksme ir nediferencēta emocija un parasti saistīta ar pretrunām starp vēlamo un esošo. Tādā sapnī notiek kaut kā meklēšana, mēģinājums paslēpties no neesošām briesmām. Bailes parasti ir vērstas uz konkrētām briesmām vai konkrētu indivīdu. Līdzi nāk smakšanas pārdzīvojumi, ierobežojums, pāreja no gaismas uz tumsu.

Simboliskais sapņu tulks

Emocionāls sapņa fons ir galvenā sapņa tulkojuma pazīme, kuru obligāti nepieciešams ņemt vērā. Emocijas sapnī atspoguļo liktenīgus notikumus un mazāk apzinātus sapņotāja apziņas stāvokļus.

Uz spēcīgiem emocionāliem pārdzīvojumiem sapnī nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību. Tomēr, attiecībā uz emocijām, nereti sapnis izmanto inversiju, pievēršot jēgu pretējam. Piemēram, stipri priecāties – uz bēdām, bet raudāt – uz priekiem, atbrīvošanos.

Bailes sapnī var būt kā tukšas, melīgas, tā arī patiešām nopietna problēma nākotnē.

Sapnī mīlēt pašam un just mīlestību pret sevi – vienmēr uz labu (tā ir zīme par laimīgiem sapņiem).

Ne mazāk nozīmīgs ir paša sapņotāja garastāvoklis pēc pamošanās. Sapņa sižets var būt arī ļoti slikts un pat traģisks, bet, ja sapņotājs pēc šāda sapņa neizjūt nekādas smagas, drūmas emocijas, iekšēju diskomfortu, smagas priekšnojautas un pat izjūt vieglumu – tad nekādi slikti notikumi nākotnē nav gaidāmi.

Nav iespējams dot visas receptes, kādos gadījumos sapņotāja emocijas jāsaprot burtiski, bet kādos iekļauta pretēja nozīme. Vienīgais tiešais kritērijs būs labs garastāvoklis nākamajā dienā – atbrīvošanās stāvoklis, iekšējs miers, pārliecība.

Dalīties ar draugiem: