Sapņu tulks kaps. Ko nozīmē sapnī redzēt kaps?

Sapņu tulks kaps

Kapu redzēt — mierīgs mūžs.

Kaps jauns — bēres.

Kaps sakritis — no nāves bailēm atsvabināties.

Kaps ar puķēm — veca mīlestība nerūs.

Kapā ielaisties — no lielām sāpēm tikt vaļā.

Kaps zaļš — Tava cerība piepildīsies.

Kapā iekrist — briesmas, nāve.

Kapā iekāpt — grūti saslimušus kopt.

Kapu rakt — draugu pazaudēt.

Kapu redzēt rokot — sēras ģimenē.

Kaps vaļā — nāve.

Kaps, no tā iziet — savu veselību atdabūt.

Kapu aizmest — Tavām bēdām būs gals.

Kapam krustu pielikt — dārgas atmiņas.

Dzīvs aprakts tapt — neizbēgama nelaime.

Dalīties ar draugiem: