Sapņu tulks kapsēta. Ko nozīmē sapnī redzēt kapsēta?

Sapņu tulks kapsēta

Kapsētu redzēt — sirdsmiers.

Kapsēta zaļa — cerību pilna nākotne.

Kapsēta izpostīta — nemierīga dzīve.

Kapsēta augstu sētu — pastāvīgs miers.

Kapsēta nokaltusi — skumjas.

Kapsēta puķainiem kapiem — laime mīlestībā.

Kapsētā ieiet — izgaisušas cerības atjaunot.

Kapsētā staigāt — mieru atdabūt.

Kapsēta, no tās iziet — sirdssāpes.

Kapsēta ar daudz pieminekļiem — godā pacelties.

Dalīties ar draugiem: