Sapņu tulks karogs. Ko nozīmē sapnī redzēt karogs?

Sapņu tulks karogs

Melns − sēru vēsts.

To redzēt − prieks.

To nest − ieņemt cienījamu stāvokli, arī rūpēties par kādu nespējīgu cilvēku.

To saplēst − aizstāvēties līdz galam, nepakļauties spiedienam.

To uz gultas klāt − tuvs cilvēks apgānīs to, kas jums bezgala svēts.

Millera sapņu tulks

Nacionālais karogs sapnī vēsta par uzvaru karā, uzplaukumu miera laikā.

Ja karogu sapnī redz sieviete – pastāv liela iespēja aizrauties ar karavīru.

Ja sapnī redz, ka kāds signalizē ar karoga palīdzību – jāpievērš uzmanība savai veselībai un reputācijai, jo tās ir apdraudētas.

Freida sapņu tulks

Plīvojošs karogs virs ēkas – gaidāmas patīkamas ziņas, saistībā ar partneri. Visdrīzāk, ka pēc atklāsmēm, ko vēstī sapnis, attiecības mainīsies uz labāko pusi.

Karogs pusmastā – kā zināms, tas ir sēru simbols, taču sapnī tam ir pavisam cita nozīme: redzētais karogs norāda uz to, ka drīzumā mīlēsies ar cilvēku, kuru redzēsi pirmo reizi, turklāt apstākļi, lai mīlētos, būs vairāk kā nepiemēroti. Kāds sakars ir sapnī esošajam simbolam un tā interpretācijai? Ļoti tiešs: karogs pusmastā – tas ir ne līdz galam noģērbt apģērbs, kas abiem traucēs pilnā mērā izjust mīlas labumus.

Ja vīrietis sapnī redz sarkanu karogu– pārāk liela agresija pret sievieti, kura šim vīrietim patīk – ar savām bezkaunīgām metodēm neko vairāk kā vēl lielāku atstumtību nepanāks.

Balts karogs – neskatoties uz pūliņiem noturēt sevi pieklājības rāmjos, tas nesanāks, un saskarsme ar to, kurš tik sen jau patīk, pāraugs par kaut ko vairāk, nekā sarunas par kopīgu tēmu.

Hasses sapņu tulks

Neliels karogs uz jumta – nestabilitāte.

Karogs vispār – drosme.

Daudz plīvojošu karogu – prieks.

Ezotēriskais sapņu tulks

Kādas valsts karogs – šo valsti nāksies apmeklēt.

Attiecībā uz noteiktu notikumu izpildi nākotnē –labs laiks sarežģītu lietu izpildīšanai, kas prasa sasprindzinājumu un fortūnas labvēlību.

Erotiskais sapņu tulks

Plandošs karogs – uzvara, vēlmju piepildījums. Pēc kāda laika sasniegsiet to, pēc kā tiecāties. Cilvēks, kuru centāties iegūt, tagad pilnīgi ir jūsu varā.

Karogs salocīts – īss intīms sakars.

Cvetkova sapņu tulks

Karogs – prieks.

Freida sapņu tulks

Nest karogu – intīmā dzīve aktīvs cilvēks, iniciators.

Nodot karogu citam – dalīsieties noslēpumā par savu intīmo dzīvi.

Karoga pacelšana – drīzumā satiksiet cilvēku, kuru kādreiz mīlējāt.

Erotiskais sapņu tulks

Karogs – uzvara strīdā, sacensībā, konkursā, visur kur pastāv veselīga konkurence.

Džou-Guna sapņu tulks

Saujā turēt apbalvojumus, medaļas, regālijas – tavs stāvoklis sabiedrībā.

Ar karogu un regālijām soļot – vēsta par tuvojošos nelaimi.

Karogs ar izšūtiem amuletiem – liela laime, izdevīgums.

Liels karogs virs galvas – bagātība un cieņa.

Nāk pretī ar karogu rokās – bagātība un cieņa.

Šķērso robežu–slimība, sagurums.

Turēt rokās karogu, regālijas – uzslava, apbalvojumi.

Ar baltu parsegu pārsedz pats sevi – liela vieksme un izdevīgums.

Vēro, kā izgatavo karogu – liela laime.

Simona Kananitas sapņu tulks

Karogs – darīt labus darbus.

Finka sapņu tulks

Karogu redzēt — lielas svinības, gods.

Karogu daudz — lieli svētki.

Karogu nest — lielā godā kļūt.

Karogs liels — svarīgas ziņas dabūt.

Karogs saplēsts — nelaime un bēdas.

Karogs biedrības — laba saticība.

Karogu redzēt nokrītam — valsts sēras.

Karogs mazs — gribēt, bet nevarēt.

Dalīties ar draugiem: