Sapņu tulks kataklizmas. Ko nozīmē sapnī redzēt kataklizmas?

Sapņu tulks kataklizmas

Apokalipse, pasaules gals, kataklizmas, pilnīga pasaules bojāeja – tēma, par kuru spriests daudzās pasaules kultūrās un reliģijās. Daudzās no tām pēc pasaules gala seko atjaunošanās un pasaules reorganizācija, kura paredz vienas grupas cilvēku pilnīgu varu pār citu grupu.

Cits pasaules skatījums piedāvā pilnīgu indivīdu pārtapšanu, paradīzi uz zemes. Pesimistiskākās prognozes – pilnīga iznīcība un haoss uz Zemes.

Dažreiz mēs pret sapņiem par pasaules bojā eju izturamies ar šausmām. Mūs pārņem šaušalīga sajūta, ka sapnī redzētais var piepildīties arī realitātē.

Pasaules galu var redzēt dažādi – pilnīga aina atkarīga no personīgās, individuālās pasaules uztveres. Šādu dīvainu sapņu jēga meklējama dažādi. Paņēmieni atkarīgi no cilvēka individualitātes, kultūras, reliģijas piederības. Sajūta, ka jūsu dzīve sāk zaudēt reālu kontroli, var novest pie tā, ka redzēsiet sapņus par pasaules galu. Kā iemesls tam var būt tuva, mīļota cilvēka nāve jaunībā vai viena no vecākiem nāve, šķiršanās vai jebkura cita traģiska notikuma atmiņas.

Pasaules gals – savā ziņā aizsardzības mehānisms, pie kura turas zemapziņa, lai nebūtu iztukšotības sajūtas un problēmas. Šajos sapņos cilvēks parasti ir viens starp nepazīstamiem cilvēkiem. Tas atspoguļo tuvinieku nāvi.

Sapņi par pasaules galu saistīti ar domām par mūsu planētas trauslumu, neaizsargātību. Bailes no tā, kas var notikt. Sapņi raksturīgi periodam, kad pašam ir iekšējā nemiera un nepamatota baiļu sajūta. Sapņi iespējami pirms gadu mijām. Citiem tie ir kā nelaimi vēstoši, par dabas katastrofām un kataklizmām, globālās sasilšanas problēmām un iespējamām kosmosa kolīzijām. Citiem, sapņi par pasaules galu ir saistībā ar nepatstāvību ekonomikā. Paša bezizejas sajūta un nedrošība par rītdienu, ir par iemeslu šāda veida sapņiem.

Atbildiet sev uz jautājumu: kad būs pasaules gals un kas pie tā ir vainīgs. Sapnis var būt kā brīdinājums, aicinājums izrādīt lielāku iniciatīvu konkrētās lietās, iemesls, lai aizdomātos par paveikto un dzīves jēgu. Reliģiozo konfesiju pārstāvji var sapņot, ka viņu draudzes locekļi ir iniciatori pasaules galam, vai tieši otrādi.

Dalīties ar draugiem: