Sapņu tulks kegļi. Ko nozīmē sapnī redzēt kegļi?

Sapņu tulks kegļi

Tos nogāzt − sakopot visus spēkus, lai iesāktais beigtos labvēlīgi.

Tos nenogāzt − cerības uz pozitīvu rezultātu ir niecīgas.

Redzēt, kā citi tos spēlē − kolektīvs darbs, veiksmīgi noslēgti līgumi.

Redzēt, ka bērns tos spēlē − mīlas sakars ar par sevi daudz jaunāku partneri.

Hasses sapņu tulks

Spēlēt ķegļus– riskē daudz pazaudēt.

Krītoši ķegļi– tu atgrūd pats savu laimi.

Uzlikt– izmēģini laimi vēlreiz!

Dalīties ar draugiem: