Sapņu tulks ķirši. Ko nozīmē sapnī redzēt ķirši?

Sapņu tulks ķirši

Ķiršus ēst, saldus — laime mīlestībā.

Ķiršus redzēt — kārums pēc skūpstiem.

Ķirši skābi — sēras.

Ķirši negatavi — asaras.

Ķirši sarkani — daudz skūpstus dabūt.

Ķirši tumši — sēras pēc mīlestības.

Ķiršus raut — citiem asaras žāvēt.

Ķiršus lobīt — mīļotas būtnes sirdi iegūt.

Ķiršus dāvināt — labu darīt.

Ķiršus dabūt — Tu topi mīlēts.

Ķirši dzelteni — viltīgi draugi.

Ķiršu koks — labs pasākums.

Ķiršu koks nokaltis — sēras.

Ķiršu koks bez ogām — laulība bez mīlestības.

Dalīties ar draugiem: