Sapņu tulks kuģa avārija. Ko nozīmē sapnī redzēt kuģa avārija?

Sapņu tulks kuģa avārija

Redzēt kuģa avāriju – dalība valsts sabrukumā.

Ja kuģis ir mazs (laiva, kuteris) – personīgo plānu sabrukums. No kuģa lieluma un avārijas spēka ir atkarīgs notikumu lielums.

Simona Kananitas sapņu tulks

Kuģa avārija – veiksme sarežģītās lietās.

Finka sapņu tulks

Kuģi redzēt — pēc laimes tīkot.

Kuģi ienākot ostā redzēt — priecīgas ziņas.

Kuģi izlādēt — iegūsi daudz mantas.

Kuģis mierīgā ūdenī — laime ģimenē.

Kuģis ātri skrejošs — necerētas ziņas dabūt.

Kuģis uz sēkļa — nelaime un posts.

Kuģis pilnām zēģelēm — gods un laime.

Kuģis, ar to braukt — godā pacelties.

Kuģis vētrā — izbailes.

Kuģis grimstošs — Tava dzīve izputēs.

Kuģis, ar to apgāzties — pazaudēsi vietu.

Kuģis nolauztiem mastiem — mirstība ģimenē.

Kuģis skrejošs pa viļņiem — spītēsi liktenim.

Kuģis daudz flagām — lieli prieki, svētki.

Kuģis uz enkura — uzticīga mīlestība.

Kuģi redzēt nogrimstot — īpašums izputēs.

Kuģis caur tiltu ejot — šķēršļus pārvarēt.

Kuģa lietas redzēt — prāts nesas uz svešumu.

Dalīties ar draugiem: