Sapņu tulks zosis. Ko nozīmē sapnī redzēt zosis?

Sapņu tulks zosis

Zosi redzēt — ar muļķīgu sievieti sastapties.

Zosis daudz — starp daudz sievietēm būt.

Zosis brēcot — ķildas un meli.

Zosis ūdenī — no nepatīkamām sievām atsvabināties.

Dalīties ar draugiem: